๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold IV
Problems
Unrated
Arena
d4zoGold IV
d4zo3
Gold IV 104654 until Gold III

The Realm of Fables

234 Solved
AC RATING
Gold IV 1046
#30,523
Top โ†‘21.93%
Sum of top 100 problems
+ 825
Gold VGold VGold VSilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver VSilver VSilver VSilver V
CLASS 3
+ 100
234 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995234)โŒ‰
+ 121
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
234 solved
LevelProblems
Bronze11448.7%
Silver11750.0%
Gold31.3%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation10143.2%Silver II
624
#graph theory2912.4%Silver II
599
#mathematics8435.9%Silver II
592
#graph traversal2812.0%Silver II
581
#breadth-first search2410.3%Silver II
509
#sorting3012.8%Silver III
454
#depth-first search208.5%Silver III
414
#data structures2410.3%Silver IV
383
#string3012.8%Silver IV
372
#greedy219.0%Silver IV
328