๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver IV
Problems
Unrated
Arena
0806mjSilver IV
0806mj2
Silver IV 3973 until Silver III
92 Solved
AC RATING
Silver IV 397
#70,744
Top โ†‘50.82%
Sum of 92 problems (max 100 problems)
+ 282
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze V
CLASS 2
+ 50
92 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.99592)โŒ‰
+ 65
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
92 solved
LevelProblems
Bronze7783.7%
Silver1516.3%
Gold00.0%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics5357.6%Silver III
425
#implementation6873.9%Silver IV
383
#arithmetic3032.6%Bronze I
172
#string1516.3%Bronze II
128
#sorting55.4%Bronze IV
68
#bruteforcing55.4%Bronze IV
62
#dynamic programming44.3%Bronze IV
60
#data structures22.2%Bronze V
32
#geometry33.3%Bronze V
30
#number theory22.2%Not ratable
28