๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver I
Problems
Unrated
Arena
199haramSilver I
199haram2
Silver I 655145 until Gold V
216 Solved2 Reverse rivals
AC RATING
Silver I 655
#50,534
Top โ†‘36.74%
Sum of top 100 problems
+ 489
Gold VSilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
CLASS 2
+ 50
216 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995216)โŒ‰
+ 116
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
216 solved
LevelProblems
Bronze18686.1%
Silver2913.4%
Gold10.5%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation14868.5%Silver II
607
#mathematics9945.8%Silver II
520
#arithmetic6630.6%Silver IV
377
#string3918.1%Silver IV
357
#sorting209.3%Silver V
244
#data structures156.9%Silver V
228
#number theory94.2%Bronze III
107
#bruteforcing73.2%Bronze IV
78
#greedy52.3%Bronze IV
70
#simulation52.3%Bronze V
52