๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Platinum I
Problems
Unrated
Arena
314programsPlatinum I
314programs6
Platinum I 215149 until Diamond V

Mistakes make me stronger... I hope...

1,409 Solved49 Contributions6 Reverse rivals
AC RATING
Platinum I 2151
#1,218
Top โ†‘0.96%
Sum of top 100 problems
+ 1,741
Diamond VPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
CLASS 6
+ 210
1,409 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951409)โŒ‰
+ 175
49 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.949)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,409 solved
LevelProblems
Bronze64345.6%
Silver31422.3%
Gold33123.5%
Platinum1148.1%
Diamond10.1%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#dynamic programming16011.4%Platinum IV
1858
#data structures1188.4%Platinum IV
1771
#graph theory18212.9%Platinum V
1710
#mathematics49835.3%Platinum V
1659
#graph traversal1299.2%Gold I
1579
#breadth-first search916.5%Gold I
1470
#implementation52537.3%Gold I
1453
#bruteforcing1349.5%Gold I
1402
#sorting956.7%Gold II
1355
#greedy684.8%Gold II
1273