๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
arnold518Ruby I
arnold51810
Ruby I 296634 until Master
1,190 Solved119 Contributions18 Reverse rivals
AC RATING
Ruby I 2966
#23
Top โ†‘0.03%
Sum of top 100 problems
+ 2,516
Ruby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby V
Ruby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby V
Ruby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby V
Ruby VDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
CLASS 10
+ 250
1,190 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951190)โŒ‰
+ 175
119 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9119)โŒ‰
+ 25
Streak
0 days
Longest: 7 days
Date changes at 9 PM. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,190 solved
LevelProblems
Bronze413.4%
Silver13010.9%
Gold21718.2%
Platinum32227.1%
Diamond43236.3%
Ruby423.5%
Tags
TagsProblemsRating
#data structures40834.3%Ruby V
2745
#dynamic programming39232.9%Diamond I
2688
#segment tree25321.3%Diamond I
2660
#tree17915.0%Diamond I
2645
#graph theory22218.7%Diamond II
2589
#binary search1139.5%Diamond III
2454
#greedy13811.6%Diamond III
2444
#mathematics15813.3%Diamond IV
2311
#graph traversal998.3%Diamond V
2234
#sorting907.6%Platinum II
2035
Badges
31 badges
Achievement
Guardian of Balance - BronzeGuardian of Balance - SilverGuardian of Balance - GoldGuardian of Balance - PlatinumMaster of Balance - BronzeMaster of Balance - SilverMaster of Balance - GoldMaster of Balance - PlatinumCreator of Balance - BronzeCreator of Balance - SilverCreator of Balance - GoldLevel 1 SproutLevel 2 SproutNewbie Problem-solverBeginner Problem-solverApprentice Problem-solverSkilled Problem-solverProfessional Problem-solver1-Star Problem-solving Technician
Season
Beta Contributor1 Solve2 Solves
Contest
2020
1
2020 with BOJ
2021
2
UCPC 2021Spent 2021 with BOJ
2022
4
IamCoder 2021 Year-end ContestUCPC 2022IamCoder 2022 Year-end ContestSpent 2022 with BOJ
2023
2
SciOI 2022Spend 2023 with BOJ
If a solved problem is marked as unsolved, or if your school information and other displayed information seems to be incorrect, you can click here to request force recalculation.