๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold I
Problems
S
Arena
byungmeoGold I
byungmeo4
Gold I 1424176 until Platinum V

์ง€๋ฌธ์„ ์ž˜ ์ฝ์œผ์„ธ์š”. โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995^1166)โŒ‰ = 175

1,110 Solved8 Reverse rivals
AC RATING
Gold I 1424
#14,462
Top โ†‘10.12%
Sum of top 100 problems
+ 1,100
Platinum IIGold IGold IGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIIGold III
Gold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IV
Gold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold VGold VGold V
Gold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold V
Gold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold V
Gold VGold VSilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
CLASS 4
+ 150
1,110 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951110)โŒ‰
+ 174
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,110 solved
LevelProblems
Bronze79371.4%
Silver25823.2%
Gold514.6%
Platinum10.1%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation62456.2%Gold III
1142
#mathematics50845.8%Gold IV
1007
#data structures605.4%Gold IV
977
#string19317.4%Gold V
891
#sorting726.5%Gold V
877
#dynamic programming464.1%Gold V
824
#greedy544.9%Silver I
788
#graph theory353.2%Silver I
777
#graph traversal312.8%Silver I
692
#simulation484.3%Silver I
689