๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver IV
Problems
Unrated
Arena
chabin37Silver IV
chabin371
Silver IV 34654 until Silver III
71 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Silver IV 346
#76,100
Top โ†‘54.62%
Sum of 71 problems (max 100 problems)
+ 269
Gold IIIGold IIIGold IVGold VGold VGold VGold VGold VSilver ISilver I
Silver ISilver IVSilver VSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze V
CLASS 1
+ 25
71 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.99571)โŒ‰
+ 52
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
71 solved
LevelProblems
Bronze5577.5%
Silver811.3%
Gold811.3%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation5476.1%Silver IV
366
#mathematics3752.1%Silver IV
306
#arithmetic2535.2%Bronze II
144
#bruteforcing57.0%Bronze III
112
#string811.3%Bronze IV
71
#dynamic programming34.2%Bronze IV
70
#simulation45.6%Bronze V
56
#case work34.2%Bronze V
54
#greedy22.8%Bronze V
50
#geometry22.8%Not ratable
28