๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver II
Problems
Unrated
Arena
dioxide7u7uSilver II
dioxide7u7u1
Silver II 59753 until Silver I

ln

203 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Silver II 597
#54,898
Top โ†‘39.40%
Sum of top 100 problems
+ 460
Gold IVGold IVGold VGold VGold VGold VSilver ISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
CLASS 1
+ 25
203 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995203)โŒ‰
+ 112
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
203 solved
LevelProblems
Bronze17686.7%
Silver209.9%
Gold63.0%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics10953.7%Silver II
551
#implementation12863.1%Silver II
517
#arithmetic7838.4%Silver IV
321
#string2813.8%Silver V
245
#data structures73.4%Bronze II
146
#sorting83.9%Bronze III
113
#number theory73.4%Bronze III
96
#bruteforcing52.5%Bronze IV
74
#greedy31.5%Bronze IV
66
#binary search31.5%Bronze V
58