๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold III
Problems
Unrated
Arena
dlgywjd2580Gold III
dlgywjd25803
Gold III 1109141 until Gold II

:-)

133 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Gold III 1109
#28,302
Top โ†‘19.79%
Sum of top 100 problems
+ 924
Gold IGold IIGold IIIGold IIIGold IIIGold IVGold IVGold IVGold IVGold IV
Gold IVGold IVGold IVGold IVGold VGold VGold VGold VGold VGold V
Gold VGold VGold VGold VGold VSilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IIBronze II
CLASS 3
+ 100
133 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995133)โŒ‰
+ 85
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
133 solved
LevelProblems
Bronze3929.3%
Silver6951.9%
Gold2518.8%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#graph theory3123.3%Silver I
714
#dynamic programming3425.6%Silver I
698
#graph traversal2821.1%Silver II
633
#breadth-first search2317.3%Silver II
511
#depth-first search1511.3%Silver IV
338
#mathematics3022.6%Silver IV
304
#implementation3526.3%Silver V
239
#bruteforcing107.5%Bronze I
193
#data structures107.5%Bronze I
193
#backtracking86.0%Bronze I
163