๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Diamond IV
Problems
SSS+
Arena
dnialhDiamond IV
dnialh0
Diamond IV 237822 until Diamond III
264 Solved11 Contributions4 Reverse rivals
AC RATING
Diamond IV 2378
#573
Top โ†‘0.42%
Sum of top 100 problems
+ 2,233
Ruby IVRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum I
Platinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum I
CLASS 0
+ 0
264 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995264)โŒ‰
+ 128
11 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.911)โŒ‰
+ 17
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
264 solved
LevelProblems
Bronze93.4%
Silver249.1%
Gold4115.5%
Platinum9736.7%
Diamond7729.2%
Ruby93.4%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics9034.1%Diamond V
2241
#dynamic programming5822.0%Platinum II
2072
#data structures4717.8%Platinum IV
1831
#ad-hoc3312.5%Gold II
1360
#greedy3714.0%Gold II
1340
#graph theory3312.5%Gold II
1258
#number theory2911.0%Gold III
1109
#combinatorics259.5%Gold IV
1000
#implementation3312.5%Silver I
756
#tree186.8%Silver I
731