๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver II
Problems
Unrated
Arena
dw021007Silver II
dw0210072
Silver II 57080 until Silver I
132 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Silver II 570
#54,605
Top โ†‘40.66%
Sum of top 100 problems
+ 435
Silver ISilver ISilver IISilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
CLASS 2
+ 50
132 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995132)โŒ‰
+ 85
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
132 solved
LevelProblems
Bronze10277.3%
Silver3022.7%
Gold00.0%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation8463.6%Silver III
466
#mathematics6247.0%Silver III
441
#arithmetic3627.3%Silver V
213
#data structures129.1%Bronze I
191
#string1813.6%Bronze I
159
#sorting118.3%Bronze I
157
#greedy43.0%Bronze IV
66
#bruteforcing53.8%Bronze IV
60
#dynamic programming43.0%Bronze IV
60
#binary search32.3%Bronze V
52