๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Platinum I
Problems
B
Arena
greydra_kPlatinum I
greydra_k6
Platinum I 212674 until Diamond V

Was it worth it?

1,860 Solved191 Contributions23 Reverse rivals
AC RATING
Platinum I 2126
#1,424
Top โ†‘1.01%
Sum of top 100 problems
+ 1,716
Diamond IDiamond IIIDiamond IVDiamond VPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
CLASS 6
+ 210
1,860 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951860)โŒ‰
+ 175
191 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9191)โŒ‰
+ 25
Badge Stand
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,860 solved
LevelProblems
Bronze1819.7%
Silver27814.9%
Gold1,28469.0%
Platinum1095.9%
Diamond40.2%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#graph theory34518.5%Platinum IV
1786
#data structures22312.0%Platinum IV
1769
#mathematics43223.2%Platinum V
1711
#implementation45024.2%Platinum V
1686
#dynamic programming27915.0%Platinum V
1644
#graph traversal26414.2%Platinum V
1636
#greedy20110.8%Gold I
1503
#breadth-first search1739.3%Gold I
1489
#geometry844.5%Gold I
1478
#sorting1789.6%Gold I
1477