๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Platinum II
Problems
B
Arena
greydra_kPlatinum II
greydra_k5
Platinum II 200892 until Platinum I

What do you want to do? And what do you like?

1,577 Solved135 Contributions18 Reverse rivals
AC RATING
Platinum II 2008
#1,800
Top โ†‘1.42%
Sum of top 100 problems
+ 1,608
Diamond IDiamond IIIDiamond IVPlatinum IPlatinum IPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VGold IGold IGold IGold IGold I
Gold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold I
Gold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold I
Gold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IIGold IIGold IIGold II
Gold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold II
CLASS 5
+ 200
1,577 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951577)โŒ‰
+ 175
135 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9135)โŒ‰
+ 25
Badge Stand
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,577 solved
LevelProblems
Bronze17010.8%
Silver22714.4%
Gold1,12071.0%
Platinum543.4%
Diamond30.2%
Ruby00.0%