๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Ruby IV
Problems
B+
Arena
heeda0528Ruby IV
heeda05289
Ruby IV 283416 until Ruby III
3,021 Solved2,842 Contributions42 Reverse rivals
AC RATING
Ruby IV 2834
#77
Top โ†‘0.06%
Sum of top 100 problems
+ 2,394
Ruby IIIRuby IIIRuby IVRuby IVRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby V
Ruby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
CLASS 9
+ 240
3,021 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9953021)โŒ‰
+ 175
2,842 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.92842)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
3,021 solved
LevelProblems
Bronze79326.2%
Silver63521.0%
Gold82627.3%
Platinum53217.6%
Diamond1826.0%
Ruby190.6%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics1,08535.9%Diamond III
2480
#dynamic programming44914.9%Diamond III
2474
#data structures41513.7%Diamond III
2449
#number theory2508.3%Diamond IV
2340
#segment tree1454.8%Diamond IV
2303
#tree1173.9%Diamond V
2290
#greedy31210.3%Diamond V
2267
#graph theory2729.0%Platinum I
2171
#geometry1384.6%Platinum I
2128
#binary search1404.6%Platinum II
2025