๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Platinum V
Problems
Unrated
Arena
igxae2357Platinum V
igxae23575
Platinum V 170545 until Platinum IV
516 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Platinum V 1705
#4,261
Top โ†‘3.73%
Sum of top 100 problems
+ 1,343
Gold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold I
Gold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold II
Gold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold II
Gold IIGold IIGold IIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold III
Gold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold III
Gold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold III
Gold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IV
Gold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IV
Gold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IV
CLASS 5
+ 200
516 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995516)โŒ‰
+ 162
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
516 solved
LevelProblems
Bronze12123.4%
Silver21341.3%
Gold17333.5%
Platinum91.7%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#graph theory7414.3%Gold II
1347
#mathematics15029.1%Gold II
1338
#graph traversal5811.2%Gold II
1252
#data structures7414.3%Gold III
1231
#dynamic programming6512.6%Gold III
1174
#implementation14027.1%Gold III
1119
#breadth-first search417.9%Gold IV
972
#sorting509.7%Gold V
867
#bruteforcing417.9%Gold V
866
#number theory397.6%Silver I
721
Badges
20 badges
Season
3 Solves
Contest
2023
3
The 2nd MatKor Cup : 2023 Winter2023 KSA Automata Winter Contest2023 ICPC Sinchon Winter Algorithm Camp Contest
If a solved problem is marked as unsolved, or if your school information and other displayed information seems to be incorrect, you can click here to request force recalculation.