๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver IV
Problems
Unrated
Arena
indifffferentSilver IV
indifffferent1
Silver IV 38416 until Silver III
92 Solved2 Reverse rivals
AC RATING
Silver IV 384
#69,404
Top โ†‘51.67%
Sum of 92 problems (max 100 problems)
+ 294
Diamond VPlatinum IPlatinum VGold ISilver IIISilver IIISilver IIISilver IVSilver VSilver V
Silver VBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze V
CLASS 1
+ 25
92 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.99592)โŒ‰
+ 65
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
92 solved
LevelProblems
Bronze8188.0%
Silver77.6%
Gold11.1%
Platinum22.2%
Diamond11.1%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics5256.5%Silver III
439
#implementation6469.6%Silver V
299
#arithmetic3032.6%Bronze I
160
#number theory66.5%Bronze I
160
#data structures22.2%Bronze V
50
#string55.4%Bronze V
40
#combinatorics44.3%Bronze V
36
#tree11.1%Bronze V
34
#dynamic programming22.2%Bronze V
32
#simulation33.3%Not ratable
28