๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver IV
Problems
Unrated
Arena
js0304Silver IV
js03041
Silver IV 36139 until Silver III
103 Solved
AC RATING
Silver IV 361
#71,675
Top โ†‘53.37%
Sum of top 100 problems
+ 265
Silver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver VSilver VSilver VBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
CLASS 1
+ 25
103 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995103)โŒ‰
+ 71
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
103 solved
LevelProblems
Bronze9491.3%
Silver98.7%
Gold00.0%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation7875.7%Silver IV
383
#mathematics5856.3%Silver IV
358
#arithmetic4240.8%Silver V
233
#string1110.7%Bronze IV
83
#data structures54.9%Bronze IV
80
#number theory54.9%Bronze IV
62
#sorting54.9%Bronze IV
60
#simulation32.9%Not ratable
26
#greedy21.9%Not ratable
22
#bruteforcing21.9%Not ratable
20