๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver IV
Problems
Unrated
Arena
jun_hwanSilver IV
jun_hwan1
Silver IV 33763 until Silver III
79 Solved5 Reverse rivals
AC RATING
Silver IV 337
#79,181
Top โ†‘55.35%
Sum of 79 problems (max 100 problems)
+ 255
Silver IIISilver IVSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
Silver VBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
CLASS 1
+ 25
79 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.99579)โŒ‰
+ 57
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
79 solved
LevelProblems
Bronze6886.1%
Silver1113.9%
Gold00.0%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation5670.9%Silver IV
364
#mathematics4050.6%Silver V
280
#arithmetic2531.6%Bronze I
152
#sorting78.9%Bronze III
94
#string810.1%Bronze IV
89
#greedy45.1%Bronze V
56
#ad-hoc22.5%Bronze V
30
#bruteforcing22.5%Not ratable
24
#case work33.8%Not ratable
22
#number theory22.5%Not ratable
22