๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Ruby II
Problems
Unrated
Arena
kclee2172Ruby II
kclee21728
Ruby II 290644 until Ruby I
1,037 Solved179 Contributions25 Reverse rivals
AC RATING
Ruby II 2906
#35
Top โ†‘0.03%
Sum of top 100 problems
+ 2,477
Ruby IIRuby IIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IVRuby IV
Ruby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IV
Ruby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby V
Ruby VRuby VDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
CLASS 8
+ 230
1,037 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951037)โŒ‰
+ 174
179 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9179)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,037 solved
LevelProblems
Bronze31630.5%
Silver12311.9%
Gold17316.7%
Platinum20119.4%
Diamond18217.6%
Ruby343.3%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics50648.8%Diamond I
2657
#number theory11611.2%Diamond IV
2398
#graph theory979.4%Diamond IV
2381
#ad-hoc848.1%Diamond IV
2318
#dynamic programming12612.2%Diamond V
2292
#data structures1029.8%Diamond V
2260
#constructive636.1%Platinum I
2198
#greedy979.4%Platinum II
2069
#combinatorics545.2%Platinum III
1936
#segment tree444.2%Platinum IV
1761