๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Ruby II
Problems
Unrated
Arena
kclee2172Ruby II
kclee21728
Ruby II 290347 until Ruby I
1,039 Solved179 Contributions26 Reverse rivals
AC RATING
Ruby II 2903
#41
Top โ†‘0.03%
Sum of top 100 problems
+ 2,474
Ruby IIRuby IIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IVRuby IV
Ruby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IVRuby IV
Ruby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby V
Ruby VRuby VDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
CLASS 8
+ 230
1,039 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951039)โŒ‰
+ 174
179 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9179)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,039 solved
LevelProblems
Bronze31630.4%
Silver12211.7%
Gold17116.5%
Platinum20820.0%
Diamond18017.3%
Ruby343.3%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics50548.6%Diamond I
2655
#number theory11411.0%Diamond IV
2398
#graph theory959.1%Diamond IV
2351
#ad-hoc858.2%Diamond IV
2325
#dynamic programming12512.0%Diamond V
2279
#data structures10510.1%Diamond V
2268
#constructive646.2%Diamond V
2203
#greedy989.4%Platinum II
2077
#combinatorics514.9%Platinum IV
1874
#segment tree454.3%Platinum IV
1805