๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Diamond II
Problems
S
Arena
kidw0124Diamond II
kidw01247
Diamond II 253169 until Diamond I

https://github.com/kidw0124

1,379 Solved148 Contributions37 Reverse rivals
AC RATING
Diamond II 2531
#318
Top โ†‘0.25%
Sum of top 100 problems
+ 2,111
Ruby IIIRuby IVRuby VRuby VRuby VDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IIDiamond IIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VPlatinum IPlatinum I
Platinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum I
Platinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum I
Platinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
CLASS 7
+ 220
1,379 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951379)โŒ‰
+ 175
148 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9148)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,379 solved
LevelProblems
Bronze43831.8%
Silver33224.1%
Gold33224.1%
Platinum20815.1%
Diamond463.3%
Ruby50.4%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics52538.1%Diamond IV
2313
#dynamic programming18313.3%Platinum I
2120
#number theory1198.6%Platinum II
2062
#data structures1259.1%Platinum III
1915
#graph theory1309.4%Platinum IV
1848
#geometry755.4%Platinum V
1640
#implementation42831.0%Platinum V
1631
#combinatorics523.8%Gold I
1543
#ad-hoc554.0%Gold I
1541
#greedy795.7%Gold I
1526