๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Ruby V
Problems
S+
Arena
knon0501Ruby V
knon05019
Ruby V 27919 until Ruby IV
1,572 Solved344 Contributions16 Reverse rivals
AC RATING
Ruby V 2791
#85
Top โ†‘0.07%
Sum of top 100 problems
+ 2,351
Ruby IIIRuby IVRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VDiamond IDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
CLASS 9
+ 240
1,572 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951572)โŒ‰
+ 175
344 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9344)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,572 solved
LevelProblems
Bronze1569.9%
Silver22314.2%
Gold33921.6%
Platinum55835.5%
Diamond28518.1%
Ruby80.5%
Tags
TagsProblemsRating
#dynamic programming38924.7%Diamond II
2516
#data structures39124.9%Diamond III
2490
#segment tree17911.4%Diamond III
2409
#tree1408.9%Diamond IV
2391
#graph theory24315.5%Diamond IV
2381
#greedy18611.8%Diamond IV
2337
#mathematics32120.4%Diamond V
2286
#binary search1167.4%Diamond V
2266
#geometry815.2%Platinum I
2161
#sorting1408.9%Platinum I
2111