๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver IV
Problems
Unrated
Arena
lukejs0326Silver IV
lukejs03261
Silver IV 31585 until Silver III
87 Solved
AC RATING
Silver IV 315
#78,797
Top โ†‘57.19%
Sum of 87 problems (max 100 problems)
+ 228
Silver IVSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
CLASS 1
+ 25
87 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.99587)โŒ‰
+ 62
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
87 solved
LevelProblems
Bronze8092.0%
Silver78.0%
Gold00.0%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation7080.5%Silver IV
393
#mathematics4349.4%Silver V
268
#string1820.7%Bronze I
171
#arithmetic3034.5%Bronze I
164
#sorting66.9%Bronze IV
74
#number theory44.6%Bronze V
44
#simulation33.4%Not ratable
28
#bruteforcing11.1%Not ratable
8
#greedy11.1%Not ratable
8
#case work11.1%Not ratable
6