๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold I
Problems
Unrated
Arena
oppenheimerGold I
oppenheimer0
Gold I 1456144 until Platinum V

I am become death, the destroyer of worlds. 2023.08.15

206 Solved2 Reverse rivals
AC RATING
Gold I 1456
#12,677
Top โ†‘9.22%
Sum of top 100 problems
+ 1,343
Platinum IPlatinum IPlatinum VPlatinum VGold IGold IGold IGold IGold IGold I
Gold IGold IGold IGold IGold IGold IIGold IIGold IIGold IIGold II
Gold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold II
Gold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold II
Gold IIGold IIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold III
Gold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold III
Gold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold III
Gold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IV
Gold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IV
Gold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IV
CLASS 0
+ 0
206 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995206)โŒ‰
+ 113
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
206 solved
LevelProblems
Bronze2411.7%
Silver5225.2%
Gold12460.2%
Platinum52.4%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics7536.4%Gold I
1446
#dynamic programming9043.7%Gold I
1431
#number theory2914.1%Silver I
707
#data structures167.8%Silver IV
380
#combinatorics136.3%Silver IV
374
#greedy115.3%Silver V
269
#implementation2512.1%Silver V
264
#graph theory94.4%Silver V
233
#ad-hoc94.4%Silver V
219
#graph traversal62.9%Bronze I
152