๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Diamond III
Problems
S
Arena
petamingksDiamond III
petamingks6
Diamond III 241486 until Diamond II

2024 ICPC World Finalist

651 Solved161 Contributions17 Reverse rivals
AC RATING
Diamond III 2414
#519
Top โ†‘0.37%
Sum of top 100 problems
+ 2,011
Ruby VRuby VDiamond IDiamond IIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VDiamond VPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum I
Platinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum I
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
CLASS 6
+ 210
651 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995651)โŒ‰
+ 168
161 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9161)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
651 solved
LevelProblems
Bronze14522.3%
Silver12018.4%
Gold18428.3%
Platinum15824.3%
Diamond406.1%
Ruby20.3%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics28744.1%Diamond V
2285
#number theory8212.6%Platinum III
1916
#dynamic programming11718.0%Platinum III
1902
#data structures8312.7%Platinum IV
1851
#graph theory507.7%Gold I
1541
#greedy609.2%Gold I
1485
#ad-hoc416.3%Gold II
1280
#sorting477.2%Gold III
1113
#combinatorics345.2%Gold III
1108
#binary search355.4%Gold IV
1021