๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold IV
Problems
B+
Arena
rlarkdtjq590Gold IV
rlarkdtjq5902
Gold IV 958142 until Gold III
249 Solved
AC RATING
Gold IV 958
#34,660
Top โ†‘24.90%
Sum of top 100 problems
+ 783
Gold IGold IIGold IIGold IIGold IIIGold IVGold IVGold IVGold IVGold V
Gold VGold VGold VGold VSilver ISilver ISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze IBronze I
CLASS 2
+ 50
249 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995249)โŒ‰
+ 125
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
249 solved
LevelProblems
Bronze15361.4%
Silver8232.9%
Gold145.6%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics10743.0%Silver I
726
#implementation13955.8%Silver I
701
#data structures2811.2%Silver III
467
#string4016.1%Silver III
442
#sorting249.6%Silver IV
335
#arithmetic4919.7%Silver IV
314
#dynamic programming156.0%Silver V
270
#number theory166.4%Silver V
254
#bruteforcing166.4%Silver V
242
#set / map by hashing114.4%Bronze I
175