๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Diamond V
Problems
Unrated
Arena
subeloperDiamond V
subeloper6
Diamond V 221684 until Diamond IV

https://velog.io/@subinmun1997

1,353 Solved8 Contributions7 Reverse rivals
AC RATING
Diamond V 2216
#1,112
Top โ†‘0.78%
Sum of top 100 problems
+ 1,817
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
CLASS 6
+ 210
1,353 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951353)โŒ‰
+ 175
8 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.98)โŒ‰
+ 14
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,353 solved
LevelProblems
Bronze51538.1%
Silver40529.9%
Gold29321.7%
Platinum1269.3%
Diamond110.8%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#data structures15911.8%Platinum IV
1832
#graph theory1289.5%Platinum V
1697
#mathematics41830.9%Platinum V
1691
#implementation53039.2%Platinum V
1639
#dynamic programming1057.8%Platinum V
1622
#greedy13710.1%Gold I
1548
#graph traversal997.3%Gold I
1526
#breadth-first search715.2%Gold I
1422
#simulation805.9%Gold I
1412
#sorting1309.6%Gold II
1386