๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Not ratable
Problems
Unrated
Arena
thenitromefanUnrated
thenitromefan0
Unrated 030 until Bronze V

.

8,566 Solved20 Reverse rivals
AC RATING
Unrated 0
#143,699
Sum of top 100 problems
+ 0
Ruby IRuby IIRuby IIRuby IIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IIIRuby IVRuby IV
Ruby IVRuby IVRuby IVRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VRuby VDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond I
Diamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
CLASS 0
+ 0
8,566 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9958566)โŒ‰
+ 0
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
8,566 solved
LevelProblems
Bronze2,78332.5%
Silver4,48152.3%
Gold4,24949.6%
Platinum5936.9%
Diamond1752.0%
Ruby190.2%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics2,82633.0%Diamond II
2514
#dynamic programming87210.2%Diamond IV
2380
#number theory6077.1%Diamond IV
2372
#graph theory1,09812.8%Diamond IV
2360
#data structures7699.0%Diamond IV
2338
#greedy7899.2%Diamond V
2270
#implementation3,22437.6%Platinum I
2190
#geometry4004.7%Platinum I
2178
#binary search2783.2%Platinum I
2154
#graph traversal7268.5%Platinum I
2130