๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Diamond V
Problems
S
Arena
w8385Diamond V
w83856
Diamond V 226535 until Diamond IV

https://github.com/w8385

3,057 Solved1,444 Contributions51 Reverse rivals
AC RATING
Diamond V 2265
#836
Top โ†‘0.63%
Sum of top 100 problems
+ 1,855
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
CLASS 6
+ 210
3,057 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9953057)โŒ‰
+ 175
1,444 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.91444)โŒ‰
+ 25
Badge Stand
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
3,057 solved
LevelProblems
Bronze1,79958.8%
Silver68722.5%
Gold32610.7%
Platinum2237.3%
Diamond110.4%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics1,43947.1%Platinum II
2040
#number theory2949.6%Platinum III
1932
#geometry1424.6%Platinum IV
1874
#data structures1946.3%Platinum IV
1838
#graph theory1294.2%Gold I
1597
#dynamic programming1394.5%Gold I
1525
#segment tree441.4%Gold I
1479
#greedy1745.7%Gold I
1405
#sorting1936.3%Gold I
1401
#combinatorics692.3%Gold II
1360