๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Diamond V
Problems
S
Arena
w8385Diamond V
w83856
Diamond V 228317 until Diamond IV

https://github.com/w8385

3,275 Solved1,462 Contributions60 Reverse rivals
AC RATING
Diamond V 2283
#847
Top โ†‘0.60%
Sum of top 100 problems
+ 1,873
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Platinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum I
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IVPlatinum IV
CLASS 6
+ 210
3,275 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9953275)โŒ‰
+ 175
1,462 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.91462)โŒ‰
+ 25
Badge Stand
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
3,275 solved
LevelProblems
Bronze1,83856.1%
Silver72322.1%
Gold36611.2%
Platinum3229.8%
Diamond100.3%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics1,49745.7%Platinum II
2066
#number theory3129.5%Platinum III
1969
#geometry1594.9%Platinum IV
1888
#data structures2347.1%Platinum IV
1875
#segment tree722.2%Platinum IV
1759
#graph theory1414.3%Platinum V
1628
#dynamic programming1524.6%Platinum V
1611
#sorting2126.5%Gold I
1562
#string56017.1%Gold I
1553
#greedy1905.8%Gold I
1486