๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver I
Problems
Unrated
Arena
xorhks0622Silver I
xorhks06222
Silver I 7928 until Gold V
206 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Silver I 792
#42,075
Top โ†‘31.33%
Sum of top 100 problems
+ 629
Gold VGold VSilver ISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
CLASS 2
+ 50
206 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995206)โŒ‰
+ 113
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
206 solved
LevelProblems
Bronze13967.5%
Silver6531.6%
Gold21.0%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics9546.1%Silver I
655
#implementation11957.8%Silver II
622
#data structures2813.6%Silver III
457
#string3316.0%Silver IV
360
#sorting209.7%Silver V
278
#number theory178.3%Silver V
255
#arithmetic4320.9%Silver V
246
#set / map by hashing115.3%Bronze I
175
#bruteforcing83.9%Bronze III
97
#simulation94.4%Bronze IV
71