๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Diamond I
Problems
Unrated
Arena
ystaeyoon113Diamond I
ystaeyoon1138
Diamond I 26964 until Ruby V

Author : Kim Tae Yoon (Serendipity__)

3,160 Solved36 Reverse rivals
AC RATING
Diamond I 2696
#191
Top โ†‘0.14%
Sum of top 100 problems
+ 2,291
Ruby IVRuby IVRuby IVRuby VDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond IDiamond II
Diamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond II
Diamond IIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
CLASS 8
+ 230
3,160 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9953160)โŒ‰
+ 175
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
3,160 solved
LevelProblems
Bronze2748.7%
Silver70722.4%
Gold1,04132.9%
Platinum86627.4%
Diamond2538.0%
Ruby40.1%
Tags
TagsProblemsRating
#dynamic programming73223.2%Diamond III
2458
#data structures54917.4%Diamond III
2445
#segment tree2006.3%Diamond IV
2363
#graph theory57118.1%Diamond IV
2359
#mathematics63320.0%Diamond IV
2350
#tree1795.7%Diamond IV
2313
#binary search1675.3%Diamond V
2223
#greedy40812.9%Diamond V
2215
#graph traversal34210.8%Platinum I
2142
#string2247.1%Platinum I
2125