๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver III
Problems
C
Arena
alalftkdwkSilver III
alalftkdwk1
Silver III 47525 until Silver II
146 Solved
AC RATING
Silver III 475
#62,852
Top โ†‘45.70%
Sum of top 100 problems
+ 359
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
CLASS 1
+ 25
146 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995146)โŒ‰
+ 91
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
146 solved
LevelProblems
Bronze13089.0%
Silver1611.0%
Gold00.0%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation10974.7%Silver II
525
#mathematics7450.7%Silver III
445
#arithmetic4631.5%Silver V
252
#string2416.4%Silver V
201
#data structures96.2%Bronze II
147
#simulation117.5%Bronze III
97
#geometry85.5%Bronze V
53
#number theory42.7%Bronze V
44
#bruteforcing42.7%Bronze V
38
#greedy10.7%Not ratable
8