๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver II
Problems
Unrated
Arena
biyeong72Silver II
biyeong722
Silver II 58466 until Silver I
160 Solved
AC RATING
Silver II 584
#57,098
Top โ†‘39.92%
Sum of top 100 problems
+ 437
Silver IISilver IISilver IISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver VSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
CLASS 2
+ 50
160 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995160)โŒ‰
+ 97
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
160 solved
LevelProblems
Bronze13584.4%
Silver2515.6%
Gold00.0%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics8150.6%Silver II
539
#implementation10867.5%Silver II
504
#arithmetic4830.0%Silver V
271
#string2314.4%Silver V
207
#sorting127.5%Bronze II
149
#data structures85.0%Bronze II
135
#greedy53.1%Bronze IV
72
#bruteforcing53.1%Bronze IV
62
#number theory53.1%Bronze IV
62
#dynamic programming42.5%Bronze IV
60