๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver III
Problems
Unrated
Arena
coo001Silver III
coo0011
Silver III 41783 until Silver II
225 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Silver III 417
#70,554
Top โ†‘49.38%
Sum of top 100 problems
+ 274
Diamond IVPlatinum IIIPlatinum IVSilver IIISilver IVSilver VSilver VBronze IIBronze IIBronze II
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze IV
CLASS 1
+ 25
225 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995225)โŒ‰
+ 118
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
225 solved
LevelProblems
Bronze21495.1%
Silver41.8%
Gold00.0%
Platinum20.9%
Diamond10.4%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics12856.9%Silver III
451
#implementation14765.3%Silver IV
392
#arithmetic10948.4%Silver IV
327
#string2310.2%Bronze III
119
#number theory52.2%Bronze III
108
#combinatorics20.9%Bronze V
50
#constructive10.4%Bronze V
38
#greedy10.4%Bronze V
38
#geometry52.2%Bronze V
36
#dynamic programming10.4%Not ratable
18