๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold IV
Problems
Unrated
Arena
egeon37Gold IV
egeon372
Gold IV 968132 until Gold III
437 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Gold IV 968
#34,207
Top โ†‘24.55%
Sum of top 100 problems
+ 763
Gold IIIGold IVGold VGold VGold VSilver ISilver ISilver ISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
CLASS 2
+ 50
437 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995437)โŒ‰
+ 155
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
437 solved
LevelProblems
Bronze31371.6%
Silver11827.0%
Gold51.1%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics20346.5%Gold V
832
#implementation25458.1%Silver I
786
#sorting419.4%Silver II
560
#string6715.3%Silver II
556
#data structures306.9%Silver III
470
#arithmetic11225.6%Silver III
469
#dynamic programming265.9%Silver III
444
#greedy265.9%Silver IV
368
#bruteforcing214.8%Silver V
272
#set / map by hashing163.7%Silver V
246