๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Platinum II
Problems
C+
Arena
ii_eugene_iiPlatinum II
ii_eugene_ii4
Platinum II 20928 until Platinum I

https://II-eugene-II.github.io

3,423 Solved682 Contributions6 Reverse rivals
AC RATING
Platinum II 2092
#1,585
Top โ†‘1.11%
Sum of top 100 problems
+ 1,742
Diamond IIDiamond IIIDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VPlatinum IPlatinum IPlatinum I
Platinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VGold IGold IGold IGold IGold IGold I
Gold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold I
Gold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold I
CLASS 4
+ 150
3,423 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9953423)โŒ‰
+ 175
682 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9682)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
3,423 solved
LevelProblems
Bronze2,36269.0%
Silver77122.5%
Gold1765.1%
Platinum601.8%
Diamond170.5%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics1,65348.3%Platinum I
2132
#number theory2637.7%Platinum II
2000
#data structures1705.0%Gold II
1372
#dynamic programming1283.7%Gold II
1313
#combinatorics742.2%Gold III
1243
#bruteforcing38711.3%Gold III
1196
#implementation1,87954.9%Gold III
1104
#string76322.3%Gold IV
1036
#sorting2356.9%Gold IV
999
#greedy1554.5%Gold V
934