๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Silver IV
Problems
Unrated
Arena
jiu0009Silver IV
jiu00091
Silver IV 34159 until Silver III
72 Solved2 Reverse rivals
AC RATING
Silver IV 341
#76,678
Top โ†‘55.03%
Sum of 72 problems (max 100 problems)
+ 263
Platinum VGold IIIGold IVGold IVSilver ISilver ISilver IISilver IISilver IIISilver IV
Silver IVSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VBronze IBronze IBronze IBronze I
Bronze IBronze IIBronze IIBronze IIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze III
Bronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IIIBronze IV
Bronze IVBronze IVBronze IVBronze IVBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze VBronze V
Bronze VBronze V
CLASS 1
+ 25
72 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.99572)โŒ‰
+ 53
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
72 solved
LevelProblems
Bronze5677.8%
Silver1216.7%
Gold34.2%
Platinum11.4%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation4765.3%Silver V
281
#mathematics4055.6%Silver V
276
#data structures68.3%Bronze II
144
#arithmetic2636.1%Bronze II
136
#string79.7%Bronze III
94
#prefix sum34.2%Bronze IV
68
#geometry811.1%Bronze V
53
#number theory45.6%Bronze V
44
#sorting22.8%Bronze V
42
#binary search11.4%Not ratable
26