๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold I
Problems
Unrated
Arena
johyGold I
johy4
Gold I 1406194 until Platinum V
446 Solved2 Reverse rivals
AC RATING
Gold I 1406
#14,827
Top โ†‘10.65%
Sum of top 100 problems
+ 1,100
Platinum VPlatinum VPlatinum VGold IGold IGold IIGold IIGold IIGold IIGold II
Gold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IIIGold IVGold IV
Gold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IV
Gold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold VGold VGold V
Gold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold V
Gold VGold VSilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
CLASS 4
+ 150
446 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995446)โŒ‰
+ 156
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
446 solved
LevelProblems
Bronze25557.2%
Silver13630.5%
Gold4911.0%
Platinum40.9%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics20145.1%Gold V
927
#data structures439.6%Gold V
810
#implementation18641.7%Silver I
717
#graph theory317.0%Silver I
712
#dynamic programming347.6%Silver I
704
#graph traversal255.6%Silver II
554
#string409.0%Silver III
486
#breadth-first search214.7%Silver III
466
#sorting286.3%Silver III
437
#arithmetic11225.1%Silver III
411