๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold V
Problems
Unrated
Arena
ldk3014Gold V
ldk30142
Gold V 9419 until Gold IV
243 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Gold V 941
#36,452
Top โ†‘25.49%
Sum of top 100 problems
+ 768
Gold IIIGold IIIGold IVGold IVGold IVGold IVGold VGold VGold VGold V
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver VSilver V
Silver VSilver VBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze IBronze I
CLASS 2
+ 50
243 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995243)โŒ‰
+ 123
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
243 solved
LevelProblems
Bronze15162.1%
Silver8233.7%
Gold104.1%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics11145.7%Silver I
710
#implementation12953.1%Silver I
669
#data structures2711.1%Silver III
434
#bruteforcing208.2%Silver IV
352
#string3112.8%Silver IV
338
#sorting229.1%Silver IV
308
#arithmetic5121.0%Silver V
296
#backtracking124.9%Silver V
259
#number theory156.2%Silver V
214
#set / map by hashing135.3%Silver V
210