๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Diamond I
Problems
SS+
Arena
p_ce1052Diamond I
p_ce10529
Diamond I 267327 until Ruby V
3,499 Solved437 Contributions17 Reverse rivals
AC RATING
Diamond I 2673
#195
Top โ†‘0.15%
Sum of top 100 problems
+ 2,233
Ruby IVRuby VDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond III
Diamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IIIDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IV
Diamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
CLASS 9
+ 240
3,499 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9953499)โŒ‰
+ 175
437 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.9437)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
3,499 solved
LevelProblems
Bronze48713.9%
Silver65318.7%
Gold1,13932.6%
Platinum1,00428.7%
Diamond2126.1%
Ruby20.1%
Tags
TagsProblemsRating
#data structures66819.1%Diamond III
2440
#tree2727.8%Diamond III
2409
#dynamic programming70520.1%Diamond IV
2396
#graph theory64318.4%Diamond IV
2362
#segment tree2436.9%Diamond IV
2361
#mathematics84824.2%Diamond IV
2360
#graph traversal40111.5%Diamond V
2226
#binary search1935.5%Diamond V
2213
#number theory2296.5%Diamond V
2206
#greedy37110.6%Platinum I
2189