๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold IV
Problems
Unrated
Arena
skanxkrl1Gold IV
skanxkrl13
Gold IV 10982 until Gold III
296 Solved1 Reverse rivals
AC RATING
Gold IV 1098
#28,159
Top โ†‘20.21%
Sum of top 100 problems
+ 863
Gold IGold IIGold IIIGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold IVGold V
Gold VGold VGold VGold VSilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
CLASS 3
+ 100
296 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995296)โŒ‰
+ 135
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
296 solved
LevelProblems
Bronze16555.7%
Silver11739.5%
Gold144.7%
Platinum00.0%
Diamond00.0%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics13244.6%Gold V
919
#implementation14850.0%Silver I
725
#data structures3511.8%Silver II
597
#string4314.5%Silver III
434
#dynamic programming237.8%Silver III
427
#sorting248.1%Silver IV
343
#number theory217.1%Silver IV
338
#arithmetic4916.6%Silver V
298
#bruteforcing186.1%Silver V
275
#set / map by hashing124.1%Bronze I
191