๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Platinum I
Problems
C
Arena
ujoonPlatinum I
ujoon6
Platinum I 214753 until Diamond V

ujoon.tistory.com

1,080 Solved64 Contributions2 Reverse rivals
AC RATING
Platinum I 2147
#1,232
Top โ†‘0.97%
Sum of top 100 problems
+ 1,738
Diamond IIDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond IVDiamond VDiamond VDiamond VDiamond V
Diamond VDiamond VDiamond VDiamond VDiamond VPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum I
Platinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum IIPlatinum II
Platinum IIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum III
Platinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IIIPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IV
Platinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum IVPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum VPlatinum V
Platinum VPlatinum VPlatinum VGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold I
Gold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IGold IIGold II
Gold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold IIGold II
CLASS 6
+ 210
1,080 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.9951080)โŒ‰
+ 174
64 contributions = โŒŠ25 ร— (1 โˆ’ 0.964)โŒ‰
+ 25
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
1,080 solved
LevelProblems
Bronze66161.2%
Silver21219.6%
Gold12511.6%
Platinum605.6%
Diamond161.5%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#mathematics50246.5%Platinum V
1719
#dynamic programming767.0%Platinum V
1643
#graph theory787.2%Gold I
1419
#graph traversal565.2%Gold III
1220
#greedy686.3%Gold III
1215
#data structures555.1%Gold III
1183
#sorting736.8%Gold III
1124
#implementation50546.8%Gold IV
1079
#bruteforcing645.9%Gold IV
1019
#string14113.1%Gold IV
974