๋ฐฐ๊ฒฝ ์—†์Œ
Gold III
Problems
C
Arena
usedupnoteGold III
usedupnote3
Gold III 117773 until Gold II

[PYTHON] Start (2022-11-06) / Silver (2022-11-12) / Gold (2022-12-29)

558 Solved2 Reverse rivals
AC RATING
Gold III 1177
#24,816
Top โ†‘17.47%
Sum of top 100 problems
+ 913
Diamond VGold IIGold IIGold IIIGold IVGold IVGold IVGold IVGold VGold V
Gold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VGold VSilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver I
Silver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver ISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver IISilver II
Silver IISilver IISilver IISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver IIISilver III
Silver IIISilver IIISilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
Silver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IVSilver IV
CLASS 3
+ 100
558 solved = โŒŠ175 ร— (1 โˆ’ 0.995558)โŒ‰
+ 164
Streak
Date changes at 9:00 PMUTC. Solved states updated by force recalculation are not included.
Problems
558 solved
LevelProblems
Bronze39470.6%
Silver13924.9%
Gold183.2%
Platinum00.0%
Diamond10.2%
Ruby00.0%
Tags
TagsProblemsRating
#implementation30254.1%Gold V
834
#mathematics24443.7%Silver I
779
#sorting498.8%Silver I
702
#string7914.2%Silver II
612
#greedy366.5%Silver II
595
#dynamic programming315.6%Silver II
570
#data structures305.4%Silver II
516
#arithmetic16229.0%Silver II
509
#graph theory193.4%Silver III
425
#graph traversal193.4%Silver III
425