ProblemsCompetitiveOrganization

서울과학기술대학교 Ranking

#HandleRatingClassSolved
(165)
1
Ruby V ruykun ruykun
2703
8
1,643
(206)
2
Diamond I hjroh0315 hjroh0315
2649
6
2,694
(536)
3
Diamond IV tlsgusrb314 tlsgusrb314
2391
7
1,083
(568)
4
Diamond IV hohoyou77 hohoyou77
2375
7
2,067
(667)
5
Diamond IV newdeal newdeal
2331
7
1,831
(775)
6
Diamond V pianop pianop
2296
7
1,265
(860)
7
Diamond V exponential_e exponential_e
2266
6
2,844
(916)
8
Diamond V ufshg ufshg
2250
5
1,952
(1,149)
9
Diamond V bug_limit_exceeded bug_limit_exceeded
2200
7
130
(1,299)
10
Platinum I rrtrrt02 rrtrrt02
2147
7
1,032
(1,328)
11
Platinum I ckdgus2482 ckdgus2482
2138
7
1,627
(1,363)
12
Platinum I jeongdongha jeongdongha
2129
6
1,194
(1,461)
13
Platinum I hyunynim hyunynim
2105
6
1,315
(1,590)
14
Platinum II sjh931125 sjh931125
2071
4
729
(1,803)
15
Platinum II kmheaster kmheaster
2027
7
168
(1,887)
16
Platinum II promis9 promis9
2011
5
589
(2,090)
17
Platinum III hyper2012 hyper2012
1970
5
594
(2,200)
18
Platinum III zihasoo zihasoo
1953
5
754
(2,260)
19
Platinum III jinsk1884 jinsk1884
1944
5
556
(2,349)
20
Platinum III e9001014 e9001014
1932
4
354
(2,672)
21
Platinum IV junoh3993 junoh3993
1890
5
720
(2,918)
22
Platinum IV wsb1017 wsb1017
1858
5
842
(2,970)
23
Platinum IV 9pruruluru2 9pruruluru2
1852
5
383
(3,083)
24
Platinum IV kbs_seon kbs_seon
1842
5
703
(3,301)
25
Platinum IV gpfqpsxj75 gpfqpsxj75
1824
5
437
(3,309)
26
Platinum IV rhalsgur0086 rhalsgur0086
1823
5
549
(3,320)
27
Platinum IV sjsjsj1246 sjsjsj1246
1822
4
1,102
(3,422)
28
Platinum IV hanu607 hanu607
1814
5
545
(3,684)
29
Platinum IV bjh3311 bjh3311
1793
5
485
(3,735)
30
Platinum IV pmn0001 pmn0001
1790
5
635
(3,936)
31
Platinum IV husk321 husk321
1777
5
399
(4,040)
32
Platinum IV jine2669 jine2669
1770
5
456
(4,136)
33
Platinum IV lkw4357 lkw4357
1763
4
348
(4,289)
34
Platinum IV benchpress benchpress
1754
5
811
(4,425)
35
Platinum V sy77 sy77
1746
5
539
(4,616)
36
Platinum V wjdtj9656 wjdtj9656
1732
4
550
(4,654)
37
Platinum V fbfbf1 fbfbf1
1730
4
745
(4,844)
38
Platinum V joh3786 joh3786
1719
4
455
(4,942)
39
Platinum V jamasa97 jamasa97
1714
4
415
(5,216)
40
Platinum V mksu234 mksu234
1702
5
481
(5,459)
41
Platinum V aresgod aresgod
1690
4
344
(5,497)
42
Platinum V rlatjsgnl519 rlatjsgnl519
1688
5
403
(5,835)
43
Platinum V thddltkr99 thddltkr99
1673
5
379
(5,908)
44
Platinum V a9327370 a9327370
1670
5
360
(5,972)
45
Platinum V iyh0413 iyh0413
1667
5
290
(6,050)
46
Platinum V wlgns1718 wlgns1718
1664
5
471
(6,050)
46
Platinum V woohobi woohobi
1664
5
403
(6,238)
48
Platinum V hyjin1117 hyjin1117
1657
5
444
(6,369)
49
Platinum V dbstjdgus95 dbstjdgus95
1652
5
1,033
(6,401)
50
Platinum V oh980225 oh980225
1651
5
309
12359