ProblemsCompetitiveOrganization

성균관대학교 Ranking

#HandleRatingClassSolved
(111)
1
Ruby V Coxie Coxie
2770
9⁺
2,296
(115)
2
Ruby V leeh18 leeh18
2765
8
3,102
(147)
3
Ruby V palilo palilo
2725
9
4,492
(174)
4
Ruby V ansol4328 ansol4328
2703
9⁺
1,117
(174)
4
Ruby V max804 max804
2703
9
1,164
(198)
6
Diamond I deuslovelt deuslovelt
2681
8
2,364
(261)
7
Diamond I sujin sujin
2609
7
1,868
(294)
8
Diamond II woolim woolim
2587
8
1,516
(308)
9
Diamond II tracy_hide tracy_hide
2570
5
1,065
(339)
10
Diamond II naxi naxi
2540
7
792
(416)
11
Diamond III junho0219 junho0219
2480
7⁺⁺
834
(445)
12
Diamond III dollypolly dollypolly
2462
8
1,151
(457)
13
Diamond III ban4861 ban4861
2451
7
995
(458)
14
Diamond III sonho00 sonho00
2449
7⁺⁺
768
(469)
15
Diamond III hojoon0205 hojoon0205
2443
7
578
(494)
16
Diamond III prarie prarie
2425
7⁺⁺
1,468
(572)
17
Diamond IV hongjg3229 hongjg3229
2386
7
1,559
(605)
18
Diamond IV st42597 st42597
2370
7
2,011
(650)
19
Diamond IV rustiebeats rustiebeats
2349
7
2,616
(668)
20
Diamond IV wlssud0701 wlssud0701
2342
7
351
(711)
21
Diamond IV urin6695 urin6695
2323
7
1,040
(806)
22
Diamond V martinok1103 martinok1103
2296
7
3,946
(923)
23
Diamond V 0218jhlee 0218jhlee
2256
7
904
(1,066)
24
Diamond V kdk kdk
2226
7
660
(1,176)
25
Diamond V movie_jo movie_jo
2203
6
3,559
(1,176)
25
Diamond V rockwhale83 rockwhale83
2203
7
641
(1,230)
27
Platinum I horsedrinkscoffee horsedrinkscoffee
2183
6
920
(1,239)
28
Platinum I sky0331 sky0331
2180
6
1,631
(1,247)
29
Platinum I paul3143 paul3143
2178
7
588
(1,260)
30
Platinum I mslee720 mslee720
2174
6
571
(1,274)
31
Platinum I thdtjdals3 thdtjdals3
2171
3
712
(1,277)
32
Platinum I rb3krn rb3krn
2167
6
907
(1,288)
33
Platinum I ls4154 ls4154
2165
6
671
(1,345)
34
Platinum I namhong2001 namhong2001
2145
5
677
(1,351)
35
Platinum I o9j8w7 o9j8w7
2143
2
660
(1,362)
36
Platinum I itinbangk itinbangk
2140
6
1,319
(1,431)
37
Platinum I tjsh0111 tjsh0111
2124
7
324
(1,483)
38
Platinum I dwax1324 dwax1324
2114
6
4,488
(1,494)
39
Platinum I lety lety
2111
6
1,545
(1,505)
40
Platinum I ksi990302 ksi990302
2109
6
603
(1,574)
41
Platinum II wanip17 wanip17
2092
6
593
(1,635)
42
Platinum II dotoleeoak dotoleeoak
2077
4
632
(1,644)
43
Platinum II hemi0213 hemi0213
2075
5
836
(1,688)
44
Platinum II ccwcs ccwcs
2066
6
441
(1,699)
45
Platinum II dlqudrjs dlqudrjs
2064
6
782
(1,731)
46
Platinum II 4f3a87nm 4f3a87nm
2057
5
513
(1,821)
47
Platinum II ramic ramic
2037
6
1,204
(1,842)
48
Platinum II faang12594 faang12594
2033
5⁺
6,323
(1,882)
49
Platinum II ray5273 ray5273
2026
6
1,021
(1,886)
50
Platinum II books1234 books1234
2025
6⁺
686
123561120