ProblemsCompetitiveOrganization

Problems

#HandleRatingClassSolved
1
Master koosaga koosaga
3311
10⁺⁺
13,287
2
Master cki86201 cki86201
3225
10⁺⁺
6,530
3
Master mitnegativeinfinity mitnegativeinfinity
3199
10
2,713
4
Master ainta ainta
3196
10
4,463
5
Master yclock yclock
3148
10
3,012
6
Master jhnah917 jhnah917
3142
10
11,425
7
Master qwerasdfzxcl qwerasdfzxcl
3133
10⁺⁺
2,054
8
Master Lawali Lawali
3129
10
2,828
8
Master opera_tive opera_tive
3129
10
6,946
10
Master moonrabbit2 moonrabbit2
3126
10
1,443
11
Master sebinkim sebinkim
3122
10
2,701
12
Master serin serin
3110
10
1,586
13
Master ronnie007 ronnie007
3101
10
992
14
Master gs18115 gs18115
3100
10
1,135
15
Master jthis jthis
3098
10
3,346
16
Master imeimi2000 imeimi2000
3072
10
1,488
17
Master yijw0930 yijw0930
3062
10
2,013
18
Master mhy908 mhy908
3051
10⁺
803
19
Master utilforever utilforever
3047
8
3,637
19
Master xiaowuc1 xiaowuc1
3047
10
15,164
21
Master 79brue 79brue
3033
10
2,874
22
Master kcm1700 kcm1700
3008
10
2,839
23
Master rkm0959 rkm0959
3006
9
3,215
23
Master y0105w49 y0105w49
3006
10⁺⁺
531
25
Master arnold518 arnold518
3004
10
1,466
25
Master jh05013 jh05013
3004
10
6,562
27
Ruby I onjo0127 onjo0127
2988
10
2,499
28
Ruby I vkdldjvkdnj vkdldjvkdnj
2979
10
3,357
29
Ruby I sukh1222 sukh1222
2973
10⁺
715
30
Ruby I jjang36524 jjang36524
2956
9
1,421
31
Ruby I songc songc
2953
10
765
32
Ruby II topology topology
2938
8⁺
1,228
33
Ruby II august14 august14
2917
6
3,283
34
Ruby II dlalswp25 dlalswp25
2916
10⁺⁺
1,828
34
Ruby II jhwest2 jhwest2
2916
10
3,217
36
Ruby II cs71107 cs71107
2913
9⁺
2,336
37
Ruby II brandonzhang brandonzhang
2910
10⁺⁺
887
38
Ruby II cozyyg cozyyg
2905
8
5,561
39
Ruby II edenooo edenooo
2904
9
3,534
40
Ruby II kclee2172 kclee2172
2903
8
1,039
41
Ruby II pichulia pichulia
2900
8
4,603
42
Ruby III urd05 urd05
2898
10
1,338
43
Ruby III tlwpdus tlwpdus
2896
8
1,101
44
Ruby III flappybird flappybird
2893
8
950
45
Ruby III TAMREF TAMREF
2890
9
1,594
46
Ruby III cheetose cheetose
2885
9
5,580
47
Ruby III harinboy harinboy
2872
10
1,626
48
Ruby III wnwoghd22 wnwoghd22
2871
10
1,291
49
Ruby III cgiosy cgiosy
2870
9
2,441
50
Ruby III sorohue sorohue
2869
8
3,448
123579715943186