ProblemsCompetitiveOrganization

Problems

#HandleRatingClassSolved
1
Master koosaga koosaga
3311
10⁺⁺
13,355
2
Master cki86201 cki86201
3225
10⁺⁺
6,552
3
Master mitnegativeinfinity mitnegativeinfinity
3199
10
2,713
4
Master ainta ainta
3196
10
4,516
5
Master yclock yclock
3147
10
3,012
6
Master jhnah917 jhnah917
3144
10
11,700
7
Master qwerasdfzxcl qwerasdfzxcl
3135
10⁺⁺
2,107
8
Master Lawali Lawali
3131
10
2,831
9
Master opera_tive opera_tive
3129
10
6,958
10
Master moonrabbit2 moonrabbit2
3128
10
1,465
11
Master sebinkim sebinkim
3122
10
2,701
12
Master jthis jthis
3111
10
3,405
13
Master serin serin
3110
10
1,588
14
Master ronnie007 ronnie007
3102
10
1,064
15
Master gs18115 gs18115
3098
10
1,136
16
Master yijw0930 yijw0930
3090
10
2,134
17
Master imeimi2000 imeimi2000
3077
10
1,490
18
Master xiaowuc1 xiaowuc1
3055
10
15,312
19
Master mhy908 mhy908
3053
10⁺
839
20
Master utilforever utilforever
3049
8
4,029
21
Master 79brue 79brue
3036
10
3,020
22
Master kcm1700 kcm1700
3009
10
2,950
23
Master arnold518 arnold518
3006
10
1,529
23
Master jh05013 jh05013
3006
10
6,563
23
Master rkm0959 rkm0959
3006
9
3,215
23
Master y0105w49 y0105w49
3006
10⁺⁺
531
27
Ruby I onjo0127 onjo0127
2992
10
2,551
28
Ruby I vkdldjvkdnj vkdldjvkdnj
2981
10
3,408
29
Ruby I sukh1222 sukh1222
2973
10⁺
715
30
Ruby I jjang36524 jjang36524
2956
9
1,440
31
Ruby I songc songc
2953
10
765
32
Ruby II topology topology
2938
8⁺
1,228
33
Ruby II dlalswp25 dlalswp25
2924
10⁺⁺
1,901
34
Ruby II jhwest2 jhwest2
2923
10
3,392
35
Ruby II august14 august14
2919
6
3,283
36
Ruby II cs71107 cs71107
2916
9⁺
2,336
37
Ruby II flappybird flappybird
2914
9
1,012
38
Ruby II brandonzhang brandonzhang
2913
10⁺⁺
893
39
Ruby II edenooo edenooo
2906
9
3,537
40
Ruby II cozyyg cozyyg
2904
8
5,578
41
Ruby II kclee2172 kclee2172
2903
8
1,039
42
Ruby II pichulia pichulia
2900
8
4,655
43
Ruby III sorohue sorohue
2899
8
3,631
44
Ruby III urd05 urd05
2898
10
1,372
45
Ruby III azberjibiou azberjibiou
2896
9
1,549
45
Ruby III dkim110807 dkim110807
2896
8⁺
2,505
45
Ruby III tlwpdus tlwpdus
2896
8
1,101
48
Ruby III TAMREF TAMREF
2894
9
1,605
49
Ruby III cheetose cheetose
2886
9
5,610
50
Ruby III wnwoghd22 wnwoghd22
2882
10
1,343
123582416463291